Ulgi komunikacyjne, co przysługuje dzieciom z orzeczeniem.